ГАНГАР III:
/ амьтан /

гангар хун (монгол оронд ирж зусдаг нэгэн зүйл хун, загас, ургамлаар хооллоно) - Эрдүүхэн занд дэлгэрэнгүй..... Д. Банзрагч. Сүүдэр цармын цэцэг.

Ижил үг:

ГАНГАР I

ГАНГАР II: