ГАДУУРДУУ

Гадуур маягтай; гадуурдуу болох (гадуур маягтай болох).