гадна тал нь тоть тогос, дотор тал нь шалбааг намаг
/ зүйр цэцэн үг /
өнгөн дээрээ сайн сайхан мэт боловч үнэн хэрэгтээ муу буруу сэтгэлтэй