ГАВЛАХ

Хэрэгтэн хүний гаранд гав хийх, зүүх: гарыг нь гавлах (гарт нь гав хийх) - Хоёр гарыг нь урд нь дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.