ГАВ III:

1. Эв эе, эв түнжин;


2. Эв дүй: эв гав [хоршоо] (эв дүй), эв гавыг нь олох (а. Эв зүйг нь олох; б. Аргаар үзэх; в. Эвдэрсэн юмыг ормоор дэлгэрэнгүй...
эв гав эв дүй
эв гавыг нь олох а. Эв зүйг нь олох; б. Аргаар үзэх; в. Эвдэрсэн юмыг ормоор нь эвлүүлэх
Ижил үг:

ГАВ I

ГАВ II

ГАВ IV:

ГАВ V:

ГАВ VI: