эв гавыг нь олох
а. Эв зүйг нь олох; б. Аргаар үзэх; в. Эвдэрсэн юмыг ормоор нь эвлүүлэх