ААДАР

1. Хэсэг үүлнээс буух түр зуурын усархаг ширүүн бороо; азарган бороо - Аадар бороо шаагин буулаа. дэлгэрэнгүй... аадар орох (усархаг ширүүн бороо орох), аадрын үүл (ширүүн борооны хуралдсан их үүл), цагаан аадар (нартайд орох түргэн зуурын ширүүн бороо), ширүүн аадар (хүчтэй усархаг бороо) - Ширүүн аадар яах ийхийн зуургүй хувингаар цутгах адил шаагин оржээ. Н.Банзрагч. Зам;


2. [шилжсэн] Догшин ширүүн зан авир: аадар зан (ширүүн зан).

аадар орох усархаг ширүүн бороо орох
аадрын үүл

ширүүн борооны хуралдсан их үүл

цагаан аадар нартайд орох түргэн зуурын ширүүн бороо
ширүүн аадар хүчтэй усархаг бороо
аадар зан ширүүн зан