ААДАЛЗУУЛАХ II

Аадалзах занг нь хөдөлгөх.

Ижил үг:

ААДАЛЗУУЛАХ I