БУЛИГЧ :
/ одон орон /

булигч хилэн (одны нэр) - Үргэлжид булигч хилэнгийн өмнөх нэгэн оронд амуй. дэлгэрэнгүй...