БУЛИЛАХ III

Хүчээр дийлэх, түрэмгийлэх, гөрлөх - Нөхдийнхөө өмнө алцганан очоод, дуртайг нь дураар нь, дургүйг нь хүчээр дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён.

Ижил үг:

БУЛИЛАХ I

БУЛИЛАХ II