БУЛИЛАХ I

Дураараа дургих, туйлах - Эд хөрөнгөөрөө булилж яваа хүн. И.Дамбажав. Монгол дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БУЛИЛАХ II

БУЛИЛАХ III