БУЛИНГАР

1. Шингэн зүйлийн дотор хөвж буй буртаг: булингар суух (буртаг суух), булингар дэлгэрэнгүй... (тунаж байсан өчүүхэн жижиг бог, буртаг хөдлөх), голын эх нь булингартай бол адаг нь булингартай [зүйр цэцэн үг] (ажлын эхлэл муу бол адаг нь ч бас муу гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Тунгалаг биш: сэтгэлийн булингар (сэтгэлийн сэв, эрээн бараан).

булингар суух буртаг суух
булингар хөдлөх тунаж байсан өчүүхэн жижиг бог, буртаг хөдлөх
голын эх нь булингартай бол адаг нь булингартай ажлын эхлэл муу бол адаг нь ч бас муу гэсэн санаа
сэтгэлийн булингар сэтгэлийн сэв, эрээн бараан