БУЛИНГАРГҮЙ

1. Булингар үгүй, буртаггүй, тунгалаг;


2. Булингар багатай.