БУЛИМГАЙ

Нэлээд булиа хүчтэй, тэнхээлэг: булимгай хүн (булиадуу хүн).