БООШИГ

Шингэн буюу тослог юм агуулах мод, төмөрлөгөөр хийсэн том сав.