АДААР II

1. Тэрэгний ялуунд сүлжсэн буюу дэвссэн бургасан чиг.


2. Байшингийн дотоод дээвэр буюу тааз. Бас байшингийн онийн дээгүүр тавьсан замба зэрэг, зарим юмны нарийн завсаруудтай буюу сараалжин тавиур дэлгэрэнгүй...
Ижил үг:

АДААР I

АДААР III