БОРЛОГ II:
/ амьтан /

борлог дууч шувуу (Европ, Ази тивд тархсан нүүдлийн шувуу, бор шувууны баг, хөвч ойн шавж идэшт дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БОРЛОГ I