БОРЛОГ I

1. Цагаан цайвар холилдсон бор зүс, мөн зүсмийн морь мал - Холоос гүйдэлтэй борлог минь, сулдаа ганхам дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Хар ус нуурын шагшуурга;


2. [шилжсэн] Энгийн, хээгүй: ядуу борлог [хоршоо] (ядуу доорд) - Манайх угийн ядуу борлог айл. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд.

Ижил үг:

БОРЛОГ II: