АГЗАЙСХИЙХ

Бие гэнэт эвгүй болох, агзасхийх, жихүүцэс хүрэх.