АГЗГАНАХ

1. Агзгар юмны үргэлжлэн хөдлөх - Аварга бие нь эгшин эмнэг азарганы бие шиг хий агзганаснаа гохоо дарах гэв. дэлгэрэнгүй...


2. Айх, даарч жихүүцэх - Шагдар ийш тийшээ харж, агзганан хавчганаснаа гэнэт босон харайв. Б.Нямаа. Бид дэлгэрэнгүй...