АГЗГАНУУЛАХ

Агзгар юмыг агзга агзга хийлгэх - Атигар биеэ агзгануулан адтай чанга хөхрөв. ААЗ.