АГИЛ
/ ургамал /
Хус модны ишин дээр ургадаг хүрэн шар, харавтар өнгөтэй модны яр мэт арзгар хатуу мөөг; хусны агил, хусны онгол.