АГЗГАР

Бие богино, агдгар, биеэ хураасан байдал - Бие туранхай, агзгар, өтгөн үстэй, хөнгөн шингэн зантай тэр бор царайт дэлгэрэнгүй...Ж.Пүрэв. Аянга., агзгар амьтан (агдгар богинохон амьтан), агзгар биетэй (тагдгар намхан биетэй).

агзгар амьтан агдгар богинохон амьтан
агзгар биетэй тагдгар намхан биетэй