АГЗАМ
/ хуучирсан /

Үзүүрийг нь монцгор болгон хийсэн харвах зэвсэг: агзам сум (үзүүрт нь зэв хийгээгүй сум).