АГЗАЛЗАХ

Агзгар юмны байнга хөдлөх - Шагдар цогчин агзалзахдаа чих нь дэрс хийх шиг харагдав. Б.Нямаа. Бид гурав.