БОЛОРЛОГ

1. Болрын шинж чанар бүхий: болорлог өнгө (өнгөгүй тунгалаг);


2. Болор ихтэй.