БОЛРОНЦОР
/ геологи /

1. Янз бүрийн талст болрын нэг зүйл чулуу, хатуу нь гурван хувь, жин нь 2,6-2,8 байдаг;


2. Өчүүхэн жижиг болор, үнэ хүрэхээргүй болор.