БОЛХИДОХ

Дэндүү болхи болох, болхийн учир зохисгүйдэх.