БОЛХИЧЛОХ

Болхи бүдүүлгээр үзэх, болхи бүдүүлгийг нь ялгах.