БОЛХИ

1. Хийц муу, эв хавгүй: болхи загвар (ургүй хийц маяг), болхи онгоц (бүдүүн тойм дэлгэрэнгүй...


2. Бүдүүлэг - Чам шиг хөдөөний болхи бойтог хүүхнээр яах вэ. А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн., дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Биеэ дорд үзэх: болхи миний бие (өчүүхэн миний бие) - Хувьсган өөрчлөх болхи гэсэн үгийн учрыг болхи би нэг л дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа;

4. Хээгүй, янзгүй.

болхи загвар

ургүй хийц маяг

болхи онгоц

бүдүүн тойм хийцтэй онгоц

болхи бааздуу хийц муу, тааруухан
болхи бохир

бүдүүлэг, цэвэр бус

болхи бүдүүлэг

бүдүүлэг, эв хавгүй

болхи толхи хүний хааш яаш, залхуу хойрго, бүдүүлэг байдал
болхи миний бие өчүүхэн миний бие