БОЛОХГҮЙ

1. Бүтэхгүй, бүтэх аргагүй: ирж болохгүй (ирье гэвч саадтай), харж болохгүй (харъя дэлгэрэнгүй...


2. Хориотой, цээртэй: харж болохгүй (харах цээртэй) - Тэр хүний буян заяа маш их тул над мэтийн хүн түүний гэгээн царай өөд дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.

ирж болохгүй

ирье гэвч саадтай

харж болохгүй

харъя гэвч харагдахгүй

итгэж болохгүй

итгэе гэвч итгэл төрөхгүй

харж болохгүй харах цээртэй