БОЛЗМОЛ

Нэгэнт болзсон нь, тохирч товлосон нь: болзмол цаг (тохирч товлосон цаг).