БОЛЗОЛДОХ

Хоног хугацаа товлогдох, болзоо хийцгээх - Та нар тэнд буцаж ирэгтүн гэж болзолджээ. Монголын нууц товчоо.