БОЛЗООТОЙ

Болзоо тогтсон, болзоо бүхий - Тэр нь тэгээд Сандагийн болзоотой хүүхэн байж байдаг. Л.Чойжилсүрэн. Өвсний шүүдэр., болзоотой өдөр (болзоо бүхий өдөр), болзоотой хоног (болзоо бүхий хоног).

болзоотой өдөр

болзоо бүхий өдөр

болзоотой хоног

болзоо бүхий хоног