БОЛЗОЛТОЙ

Болзол тавьсан, болзол байгаа - Жанжны их цэрэг Хүрээнээс хөдөлж, тэнд очиход би ч угтан уулзах болзолтой. дэлгэрэнгүй...