БОЛЗООГҮЙ

1. Болзоо байхгүй, болзоо тогтоогүй - Элдвээр солилцон ирэх болзоо үгүйн тул жаргал зовлон хэврэг. дэлгэрэнгүй...


2. Яах нь мэдэгдэхгүй, бүтэх эсэхийг хэлж мэдэхгүй: болзоогүй үг (яах нь мэдэгдэхгүй тодорхойгүй үг) - Болоогүй түүхий мах дэлгэрэнгүй... Зуун билиг;

3. Итгэлгүй, итгэшгүй: болзоогүй хүн (итгэлгүй хүн) - Болзоогүй хүний үгэнд битгий ор! Монгол дэлгэрэнгүй...

болзоогүй үг яах нь мэдэгдэхгүй тодорхойгүй үг
болзоогүй хүн итгэлгүй хүн