БОЛЗООЛОХ

Урьдчилан болзох хугацааг тогтох: болзоолон дуудах (болзоо товлон дуудах), болзоолон дэлгэрэнгүй... (болзоо товлон ирүүлэх) - Бадамсэд миний захиргаанаас жороо явдалтай тарган сайн морь нэгийг хүргэн ирүүлэхээр болзоолон тушаасан. Ардын заргын бичиг.

болзоолон дуудах болзоо товлон дуудах
болзоолон ирүүлэх

болзоо товлон ирүүлэх