БОЛЗООТ

Урьдаас хэлэлцэн тогтсон газар, болзоо бүхий: болзоот өдөр (товлосон өдөр) - Болзоот өдрөө дөрөө дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Тэхийн зогсоол., болзоот хүн (уулзахаар хэлэлцсэн хүн) - Ванчиндорж товлосон газраа болзоот хүнтэй уулзсандаа дотроо их урамтай байлаа. Ж.Дамдиндорж. Суварганы нууц., *болзоотын бор толгой дээр уулзах (товлосон газраа учрах).

болзоот өдөр товлосон өдөр
болзоот хүн уулзахаар хэлэлцсэн хүн
болзоотын бор толгой дээр уулзах товлосон газраа учрах