БОЛЗОЛГҮЙ

Магадгүй, аль нь ч байж болох - Нүд ирмэх зуур хорлогдох болзолгүй хэрэг шүү. дэлгэрэнгүй... тийм гэх болзолгүй (яаж ч магадгүй).