БОЛЗОЛ

1. Тодорхой хэмжүүр бүхий шаардлага: болзол хангах (шаардлага хангах);


2. Аливаа ажил үйлсийг бүтээх урьдчилсан нөхцөл: болзол тавих (тохиолдлыг далимдуулан нөхцөл тулгах) - Ихээхэн хатуу болзол дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун., болзол мөрий [хоршоо] (урьдчилан тохиролцсон зүйл) - Хаан болъё гэж болзол мөрий тавьж нисэцгээжээ. Монгол ардын домог үлгэр., болгоомжтой бол буруу цөөн, болзолтой бол саад цөөн [зүйр цэцэн үг] (аливаа ажил үйлийг урьдаас сайтар бэлдэж төлөвлөвөл илүү амжилттай болдог гэсэн санаа).

болзол хангах

шаардлага хангах

болзол тавих

тохиолдлыг далимдуулан нөхцөл тулгах

болзол мөрий урьдчилан тохиролцсон зүйл
болгоомжтой бол буруу цөөн, болзолтой бол саад цөөн аливаа ажил үйлийг урьдаас сайтар бэлдэж төлөвлөвөл илүү амжилттай болдог гэсэн санаа