болзол тавих

тохиолдлыг далимдуулан нөхцөл тулгах