БАГС II
/ нутгийн аялгуу /

ойрад Монгол гэрийн үүдний хоёр бие, хатавч - Баруун багсад бадамчлан эргээд... дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БАГС I