ЭЛ V
/ нутгийн аялгуу /

өвөрлөгч Байгаа бүхэн.

Ижил үг:

ЭЛ I

ЭЛ II

ЭЛ III:

ЭЛ IV