ЭЛ I

Энэ, эдгээр, бүгд, бүх: эл хүмүүс (эдгээр хүмүүс, энэ хүмүүс) - Эл хүмүүс аймаг алгасаж яваагүй дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Говийн өндөр., эл бүгд [хоршоо] (энэ бүгд), эл зүйл (энэ юм), эл хэрэг (энэ хэрэг) - Эл хэргийг огтхон ч хүлээгээгүй билээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран.

эл хүмүүс эдгээр хүмүүс, энэ хүмүүс
эл бүгд энэ бүгд
эл зүйл энэ юм
эл хэрэг энэ хэрэг
Ижил үг:

ЭЛ II

ЭЛ III:

ЭЛ IV

ЭЛ V