ЭЛБЭ
/ ургамал /

Суварган хэлбэрт баглагар баг цэцэгтэй нэг зүйл олон наст өвс.