ЭЛБЭГДЭХ

1. Хэтэрхий элбэг дэлбэг болох - Дээл минь элбэгдэж, их муухай гарах байгаадаа. М.Гаадамба. Элбэг дээл;


2. Дээл хувцас хэтэрхий уужим болох.

Ихдэх

Зочин 2016-04-04 17:29:06