ЭЛБЭДЭН
/ амьтан /

Хүн шиг нүдтэй, элбэнхтэй адилавтар нэгэн зүйл гөрөөс.