ЭЛБЭГШҮҮ

1. Элбэгжүү;


2. [шилжсэн] Нэлээд чөлөөтэй дураараа - Элбэгшүү задгай шүлгүүд минь, эзнийгээ, дээшээ нүүр талгүй юм гэж ... эхнэр зангаар үглэсэнгүй. дэлгэрэнгүй....