ЭЛ IV
/ ургамал /

Халуун оронд ургадаг гааны язгуурын нэгэн зүйл ургамал, үрийг хоол амтлахад хэрэглэнэ.

Ижил үг:

ЭЛ I

ЭЛ II

ЭЛ III:

ЭЛ V