ЦОЛОН
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Хашаа хорооны амсарт тааруулсан хөндлөн мод, ялуу.